Świadczymy uczciwe i niezależne doradztwo w zakresie kompleksowego planowania finansów,
a także w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.
Budujemy programy ubezpieczeniowe, dopasowane do potrzeb naszych klientów. Firmom i instytucjom proponujemy ochronę ubezpieczeniową najbardziej dopasowaną do warunków prowadzonej działalności:
 
 • Ochrona prawna
 • Ubezpieczenie majątku firmy OC
 • Ubezpieczenia grupowe
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wg "polisy wszystkich ryzyk"
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia lub pęknięcia
 • Ubezpieczenie utraty zysku (business interuption)
 • Ubezpieczenie mienia w przewozie krajowym i międzynarodowym (cargo)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytyłu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia (z klauzulami dodatkowymi)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (przewoźnicy, projektanci, lekarze, aptekarze oraz inne)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia na wyjazd za granicę (biznes travel)
 • Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników z opcjami dodatkowymi
 • Ubezpieczenia komunikacyjne na warunkach flotowych
 • Ubezpieczenia finansowe (wadium, gwarancje należytego wykonania zobowiązania, kredyt kupiecki i inne)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej

 

KIM Centrum Ubezpieczeń
Biuro Centralne
ul. Polna 20
62-800 Kalisz
Tel. 62 767 47 10
Kom. 512 170 223
 
Biuro czynne pn-pt 9:00 17:00
 
 

 

KIM Centrum Ubezpieczeń
 
ul. Legionów 38
62-800 Kalisz
Tel. 62 753 2075
Kom. 609 161 717

Biuro czynne: pn-pt 9:00 18:00
sob  10:00- 14:00

 

KIM Centrum Ubezpieczeń
 
ul. Nowy Rynek 6
62-800 Kalisz
Kom. 698 915 973
 
 
Biuro czynne pn-pt 9:00 17:00
 

 

KIM CENTRUM UBEZPIECZEN